Medezeggenschapsraad (MR) van de Kon. Beatrixschool, schooljaar 2020-2021.


Wim van den Brink                                Teunie Morren                                    Stijn Postema


 
Hennie Wardenaar                                    Elma Heij                                       Dirk van Vliet