Medezeggenschapsraad (MR) van de Kon. Beatrixschool, schooljaar 2018-2019.
 
MR Koningin Beatrixschool - 2018-2019
 
Van linksboven naar rechtsonder:
Barry Budding, Hennie Wardenaar, Annelies Gijsbertse,
Wim van de Brink, Teunie Morren en Emmalieke Hakkert.