Medezeggenschapsraad (MR) van de Kon. Beatrixschool, schooljaar 2020-2021.

Ouders in de MR
Wim van den Brink                              Stijn Postema                                    Eva van den Brink

Leerkrachten in de MR
 
Annelies Gijsbertse                                  Elma Heij                                               Dirk van Vliet