Medezeggenschapsraad (MR) van de Kon. Beatrixschool, schooljaar 2020-2021.

Ouders in de MR
Wim van den Brink                                Teunie Morren                                    Stijn Postema

Leerkrachten in de MR
 
Hennie Wardenaar                                    Elma Heij                                       Dirk van Vliet