Groep 7/8
Huiswerk gaat de komende weken niet door.
Zie dagtaken die elke dag via Parro verzonden worden.