Groep 7/8
Welkom op de pagina van de leukste groep 7/8! 

Hier kunt u het huiswerk vinden en de klassendienst van de week zal elke week een blog schrijven. In die blog zal te lezen zijn wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen week.
 
Huiswerk groep 7 & groep 8 of voor allebei
        Week 07        Week 08
     Ma      Spelling  
    Di      Rekenen  
Woe  Dictee    T 6  
    Begrijpend lezen    
 
Do Taal  
 Vrij    
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog 7 - 13-11-2020 
09-11 t/m 13-11
Blog week 46

Maandag: Het huiswerk op maandag was je moest een quiz met je vader of moeder doen. We gingen taal en spelling doen en MediaMasters en aan de weektaak. En tussendoor pauze. In de middag gingen we eerst Bouw lezen en toen rekenen en toen weer aan de weektaak tot kwart over drie.

Dinsdag: Ons huiswerk op dinsdag was gif in kleuren. In de ochtend gingen we taal en weektaak. En tussendoor pauze. Na de pauze gingen we mediamasters doen en toen gingen we eten en drinken. In de middag gingen we eerst bouw lezen en toen rekenen en toen gym toen gingen we verder met rekenen. 

Woensdag: Ons huiswerk was maak een onherkenbare foto en die moest je in de google drive je foto in zetten.In de ochtend gingen eerst spelling en toen erna taal. Toen was het pauze en toen gingen we aan de weektaak toen gingen we  mediamasters

Donderdag: Ons huiswerk op donderdag was je moest een blad maken over een podcast en sommige moesten die ook opnemen.

we gingen eerst schrijven en daarna gingen we taal en aan de weektaak en tussendoor natuurlijk pauze en toen gingen we eerst in de middag rekenen en toen weer aan de weektaak en MediaMasters. 

Vrijdag: We hadden als huiswerk de klokhuis game maken. We gingen in de ochtend taal maken en de finale van mediamasters doen. toen gingen we eten drinken. Als eerste gingen we rekenen, toen gingen we aan de weektaak en aan het einde gingen we gymmen. toen was het weekend

Dit was de einde van onze blog
Groetjes Arjan en Jurre

 
Blog 6 - 16-10-2020 
12-10 t/m 16-10
Blog week 42
                                        
             hallo dit is de blog van week 42 en wij zijn arjan en thomas.
 

Maandag:

 hebben we voetbaldag gehad en we hadden ook huiswerk 

dat was rekenen en verder hadden we gewoon gewerkt zoals: taal,spellling,reken weektaak maar dat hebben we elke week. we hebben ook een eigen google drive gekregen waar we bijna alles op kunnen doen zoals: word, powerpoint, formulieren, tekeningen en  apps. 

dinsdag:

 hadden de juffen en meesters studiemiddag dus we hadden 

om 12.00 uur vrij gekregen. En we hadden weer eens huiswerk dat was taal.

en we zijn begonnen aan een spandoek met allemaal slogans.

Woensdag:

 hadden we weer een half dagje dus dat was wel heel fijn.

we hadden weer huiswerk dat was deze keer een artikel over protesteren.

we hebben raamschilderingen gemaakt daar zijn wij nog steeds mee bezig.

donderdag:

donderdag mochten we weer aan de raamschilderingen.  we hadden 

 weereens huiswerk dat huiswerk was een verjaardags kaartje voor de oma van meester Dirk die wordt vrijdag 16 oktober 100 jaar oud en we hadden ook nog spelling.

vrijdag: 

vrijdag gingen we protesteren om 11:55 uur

we zijn in de ochtend gelijk begonnen aan de spandoeken, want de spandoeken hangen we aan stokken.En we hadden ook nog als huiswerk begrijpend lezen.

dit was onze blog tot de volgende keer!        
Fijne vakantie!

 
Blog 5 - 09-10-2020 
28-09 t/m 02-10
Blog week 41
                                        
              Maandag ochtend gingen we beginnen met taal
               Me moesten een tekening maken met de woorden uit je taal
               Boek daarna gingen we spelling doen toen hadden we pauze
               Na de pauze gingen we aardrijkskunde doen. toen hadden
                We pauze. Na de pauzen gingen we bouw lezen met groep 3
                Toen moesten we rekenen daarna gingen we verder met     
                 Protesteren kun je leren en toen gingen we naar huis .
               Dinsdag     we begonnen met taal  daarna deden we spelling  
               Toen hadden we pauze na de pauze  hadden we tijd voor   
               Dingen op je weektaak  daarna  ging de lees toeter            
               Toen hadden we pauze na de pauze gingen we bouw doen 
                      Toen hadden we gym    Daarna gingen we rekenen
                Toen mochten  we naar huis
                 Woensdag gingen we naar juf Emmalieke daar moesten we   
                 Beginnen met taal en toen met spelling na de pauze gingen 
                  We rekenen eerst moesten we een stencil maken daarna
                   Gingen we rekenen en daarna gingen ze voorlezen wie er                        
                   Mochten mee doen voor de voorleeswedstrijd dat ging
                    Tussen Daan en Brit Daan had gewonnen en toen was de
                     Dag voorbij
.                   donderdag begonnen we met spelling  daarna  hadden we                                                   
                    Taal daarna hadden we pauze na de pauze gingen we  
                    Leeslink doen na leeslink deden we leesparade na
                   Leesparade hadden we pauze na de pauze deden
                  We rekenen na rekenen  hadden we tijd voor je zelf
                   Toen deden we aardrijkskunde na aardrijkskunde
                 Was de dag voorbij
                 Vrijdag ochtend begonnen met taal daarna moesten we
                  Spelling doen toen hadden we pauze na de pauze gingen 
                   We leeslink doen samen met de meester daarna mocht je 
                    Iets van je weektaak doen. Toen hadden we pauze. Na de 
                    Pauze deden we rekenen na de pauze mochten we dingen 
                     Dingen doen van onze weektaak en toen hadden we gym 
                                         En toen was de week voorbij
                           Van Ezra en Daan van Geresteijn
                                                                                                                     
 
Blog 4 - 02-10-2020 
28-09 t/m 02-10
Blog week 40
Op de woensdag van deze week hebben we de Kinderboekenweek geopend. We hebben daarbij een liedje met een dansje erbij gedaan. Er waren een aantal stoere meiden uit onze klas die dat dansje voordeden op de tennistafel op het plein. Dit waren: Lynthe, Janine, Sienna en Nienke. Ze deden het alle 4 supergoed! Helaas was juf Emmalieke nog steeds ziek en moest groep 8 naar de andere groep 8 en groep 7a (van juf Emmalieke) ging naar de groep 7 in onze klas en kreeg groep 8 dus les van juf Hennie en groep 7 van meester Dirk. We hadden deze week een taaltoets, een rekentoets, verschillende dictees ( werkwoorden, zinnen en normale woorden ) , een biologie toets en als laatste op vrijdag een geschiedenis toets. Helaas deed basispoort het op donderdag niet. Zo konden we niet rekenen en ook geen Engels maken op de Chromebook. En hier hebben we geen echte werkboeken voor wand dit doen we dit jaar allemaal op de Chromebook behalve dan Taal en Spelling (van de hoofdvakken dan want we doen natuurlijk niet alles op de Chromebook.) Dus in plaats daarvan gingen we redactiesommen.nl en spellingoefenen.nl want dat konden we wel gewoon doen. Deze week gingen de bijbel verhalen over Abraham, Lot, Sara en over Sodom en Gomorra. Abraham en Sara waren te oud om kinderen te krijgen maar toch zei de Heer dat ze kinderen zouden krijgen zoveel nakomelingen als dat er sterren in de lucht zijn. Bijzonder toch? En dat de Heer gezien had dat de twee steden Sodom en Gomorra allebei niet goed waren en dus besloot de Heer deze te verwoesten en Lot en zijn familie moesten daarvoor vluchten en mochten niet! Achterom kijken toch deed de vrouw van Lot dit en zij veranderde in een steen van zout.

Kortom weer een super toffe school week!

Groetjes, Vera en Manon
 
Blog 3 - 18-09-2020 
 Blog week 38

Deze week was het een beetje puinhoop. Maandag ging het nog helemaal goed. Dinsdag was de meester er niet die was verkouden groep 7 ging bij de andere groep 7 en groep 8 ging bij de andere groep 8 woensdag moesten we ook bij de andere groep 7 en de andere groep 8 zitten. Donderdag hadden we een thuiswerkdag. Omdat de meester zich nog niet goed genoeg voelde om naar school de komen. Vrijdag had de meester ADV dag dus toen hadden we meester Savert en we zaten weer met de hele klas bij elkaar. Bij meester Savert hadden we niet zo veel gedaan. We hadden een spelletje gedaan. Dat was week 38.

Groetjes Nadine en Linsey
 
 Blog 2 - 11-09-2020

DE BLOG WEEK 2


Wij laten hier zien wat we deze week hebben gedaan
We beginnen met taal

TAAL:
  • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
  • Indirecte rede + directe rede
  • Contaminaties
  • 2x themawoorden
Rekenen:
Zoals jullie weten rekenen we op Chromebooks
  • Percentages
  • Kortingspercentage
  • Oppervlakte
  • Inhoud in dm3, cm3, m3 en liter
  • herhalen

Protesteren kun je leren:
We kregen stellingen en daar moesten we argumenten bij bedenken
(argumenten zijn Eigenlijk gewoon feiten) we hadden groepjes die voor waren en ook groepjes die tegen waren. De dag erna gingen debatteren (dat is discussiëren) groep tegen groep, wie de beste argumenten heeft wint.


We doen ook spelletjes zoals BGT en levend memorie

BGT: dit spel betekent boys, girls, teacher. De meester schrijft worden op en de kinderen moeten raden als ze het goed hebben krijgen ze 10 punten en als je het fout hebt dan min 10 punten als je vijftig punten heb dan krijg je een snoepje

Dribbel: dribbel is de hond van de meester die komt elke maandag in de klas.


Briefmaatjes: meesters vrouw Marthe die is juf en wij schrijven brieven met de klas van Marthe. De ene week moeten wij schrijven en de andere week schrijven zij.

Dit was het weer groetjes: Merijn en Senne
 
 
 Blog 1 - 04-09-2020

Eerste schoolweek

 Op maandag hebben we een (mega) paspoort gemaakt over er ons zelf en we hebben over onze leuke vakanties gekletst.
Groep 7 heeft voor het eerst digitaal gerekend.
Op dinsdag heeft groep 8 brigadier les gehad
en hebben we het verhaal van adam en eva gelezen. En hebben we weer vol op gewerkt gerekend, taal en hebben speling gedaan. En we hebben gegymd.
Op woensdag hadden we een best drukke dag J
We begonnen met schrijven we gingen daarna een Bijbelverhaal lezen en we hebben gelijk daarna gerekend daarna was het pauze en hebben we lekker gespeelt, toen de pauze was af gelopen hebben we gelijk daarna spelling en taal gedaan.
En tot slot nog drama gedaan.
Op donderdag zijn we begonnen we met spelletjes. Daarna zijn we wezen rekenen en we hebben taal en spelling gedaan. Aan het einde van de middag hebben we drama nog af gemaakt.
De week is omgevlogen morgen is het al vrijdag!
Tussen de dagen door hebben we ook boys, girls,
Teacher gedaan het staat 40 voor de boys 90 voor de girls en 10 voor de teacher.
Het is vrijdag  we begonnen met lezen daarna hebben we taal gedaan toen spelling daarna rekenen en als laatst gymmen.
Dat was onze eerste blog/schoolweek.

Groetjes Janine en Lynthe